Rozpoczynamy kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dodano: 13-09-2021

4 września 2021 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla kwalifikacji:

HGT.02. – Przygotowanie i Wydawanie Dań

SPC.01. – Produkcja Wyrobów Cukierniczych

Pani w-ce dyrektor – Wioletta Rutkowska zapoznała uczestników kursu z harmonogramem zajęć oraz z zasadami przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Opiekunowie kursów przedstawili słuchaczom Regulamin KKZ oraz Procedury Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 na terenie szkoły.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Drodzy Słuchacze, jesteśmy przekonani, że w krótkim czasie zdobędziecie niezbędne umiejętności do pracy na stanowisku kucharza i cukiernika, a nasza oferta umożliwi wam również łączenie nabytych kwalifikacji i w ten sposób zdobycie pełnego zawodu, a nawet kilku zawodów.

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content