Rekrutacja do projektu ‘Kreatywne desery lodowe” – termin rekrutacji 16.09.2019r. – 30.09.2019r.”

Dodano: 13-09-2019

 

Zapraszamy do udziału w projekcie Kreatywne desery lodowe

Projekt „Kreatywne desery lodowe” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Projekt obejmuje następujące szkolenia:

– Kurs kreowania deserów lodowych

– Kurs produkcji lodów rzemieślniczych

– Gdzie jest mój talent i dlaczego z niego nie korzystam? – o sztuce wynajdywania naszych predyspozycji i mocnych stron

– Motywacja, wytrwałość a dojrzewanie. Czy uczniowie mogą wytrwale dążyć do celu?

Do udziału w projekcie zachęcamy również mężczyzn.

Dokumenty rekrutacyjne – WIĘKSZA CZCIONKA AKTUALIZACJA PDF
Dokumenty rekrutacyjne – WIĘKSZA CZCIONKA AKTUALIZACJA
Dokumenty rekrutacyjne AKTUALIZACJA PDF
Dokumenty rekrutacyjne AKTUALIZACJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

 

W ramach projektu nastąpi modyfikacja modułowego programu nauczania w klasach III w zawodzie Cukiernik. Szkoła zostanie także wyposażona w sprzęt przydatny podczas prowadzenia zajęć dostosowanych do wymagań rynku pracy.

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Modernizacja treści i metod kształcenia w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w Olsztynie w zawodzie cukiernik, podniesienie kompetencji 4 nauczycieli/ek przy jednoczesnym doposażeniu pracowni cukierniczej w okresie od 01.09.2019r. do 31.03.2020r.

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 364 759,14 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki – 3 osoby

– Szkoły i placówki kształcenia zawodowego wykorzystujące doposażenie zakupione dzięki EFS – 1 szkoła

– Zmodernizowanie treści i metod – 1 kierunek

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach kursu kreowania deserów lodowych – 3 osoby

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach kursu produkcji lodów rzemieślniczych – 3 osoby

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach szkolenia Gdzie jest mój talent i dlaczego z niego nie korzystam? – 3 osoby

– Nabycie kompetencji przez nauczycieli w ramach szkolenia Motywacja, wytrwałość a dojrzewanie – 3 osoby

Beneficjent – Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn

 

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content