Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w ramach działań programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Dodano: 22-06-2021

17 czerwca 2021 r. w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Dokonanie jej jest podstawą wnioskowania do Ministra Oświaty o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
Już od początku przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie, czyli od 2013 roku rozpoczęliśmy realizację działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów zdiagnozowanych w szkole dotyczących zdrowia.
Jesteśmy świadomi, jak ważny jest zdrowy styl życia, więc podjęliśmy wiele działań o charakterze prozdrowotnym, które na stałe wpisały się w zadania naszej szkoły.
Podczas prezentacji wyników autoewaluacji obecni byli partnerzy szkoły, przedstawiciele władz lokalnych, Wojewódzki Koordynator Programu Szkoły Promującej Zdrowie – pani Anna Zdaniukiewicz, przewodniczący Rady Rodziców ZSGS w Olsztynie – pan Tomasz Miszczuk oraz przedstawiciele społeczności szkolnej.
Przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie jest najwyższym odznaczeniem na polu promocji zdrowia dla szkoły, stanowi zwieńczenie pracy całego zespołu i społeczności szkolnej. Jest to prestiżowe wyróżnienie i uznanie długofalowych, systemowych działań szkoły, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami SzPZ. Dokument ten to także wyzwanie do podejmowania kolejnych działań i promowania zdrowego stylu życia.

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content