Podsumowanie projektu ,,Wzór na smak’’

Dodano: 24-02-2020

31 grudnia 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu ,,Wzór na smak’’, którego działania trwały od 01.09.2018 r. Projekt realizowany był przez Grupę Doradczą Primus s.c. i współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie: 2.4.1  Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

            Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli, poprzez udział w szkoleniach zawodowych, szkoleniach z kompetencji miękkich oraz stażach zawodowych.

UCZNIOWIE

            W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowano 40 uczniów (16 mężczyzn i 24 kobiety) Technikum nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zwodach kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik technologii żywności. Każdy uczeń miał przeprowadzoną diagnozę z doradcą zawodowym na podstawie  której przydzielno uczniowi odpowiednie szkolenia i kursy. Projekt dla uczniów składał się z trzech etapów:

I etapszkolenia z kompetencji miękkich, niezbędne do umiejętnego poruszania się na rynku pracy o tematyce: trening asertywności, zarządzanie stresem, autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

II etapkursy zawodowe doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe:

 • Barmański z elementami obsługi klienta – 16 uczniów,
 • Somelierski z elementami obsługi klienta – 16 uczniów,
 • Baristy z elementami obsługi klienta – 16 uczniów,
 • Nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej –16 ucz.,
 • Menadżer restauracji – 8 uczniów,
 • Kurs kreowania deserów lodowych – 16 uczniów,
 • Kurs kuchni wegańskiej – 8 uczniów, 6+
 • Ocena jakości żywności tradycyjnej – 5 uczniów,
 • Tradycyjne technologie w przetwórstwie żywności – 5 uczniów.

III etapstaże zawodowe u pracodawcy. Każdy uczeń w okresie wakacyjnym odbył
150 godzinny, płatny (1600,00 zł brutto) staż zawodowy u pracodawcy na stanowisku kucharz, klener lub technolog w zależności od zawodu, w jakim się kształci. Staże odbywały się
w poniższych miejscach:

 • Warmiński Hotel & Conference Olsztyn – 8 uczniów,
 • Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński – 6 uczniów,
 • Hotel Anders Stare Jabłonki – 2 uczniów,
 • Przystań Hotel & Spa Olsztyn – 4 uczniów,
 • Restauracja Casablanca – 7 uczniów,
 • Zamek Ryn w Rynie – 2 uczniów,
 • Fit King – 2 uczniów,
 • Tymbark Olsztynek – 5 uczniów.

            Uczniowie w ramach odbytych kursów i staży otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w ww. kursach oraz specjalistyczne książki, zestawy barmańskie, niezbędnik sommeliera, zestawy noży, pendrive z materiałami szkoleniowymi oraz odzież roboczą w postaci bluz, spodni oraz nakryć głowy.

 

NAUCZYCIELE

            W drodze rekrutacji do projektu zakwalifikowano 21 nauczycieli zawodu (20 kobiet i 1 mężczyznę). Projekt składał się z trzech etapów:

I etapszkolenia z kompetencji miękkich niezbędne przy pracy z uczniami o tematyce:

zarządzanie grupą, wykorzystanie kinezjologii w pracy z uczniem oraz wykorzystanie neurodydaktyki w pracy z uczniem.

II etapkursy zawodowe doskonalące wiedzę i umiejętności zawodowe:

 • Natura Food – skarby mazurskich wód – 16 nauczycieli,
 • Natura Food – pół wołu do rozbioru – 16 nauczycieli,
 • Natura Food – szlachetny drób wolnego chowu – 8 nauczycieli,
 • Foodparing- sztuka doboru smaków i wina do potraw

III etap – staże zawodowe u pracodawcy w wymiarze 40 godzinnym, które realizowane były
w okresie od 1 września 2019 do 30 listopada 2019 r. W stażach uczestniczyło 4 nauczycieli zawodu. Staże odbywały się w poniższych miejscach:

 • Warmiński Hotel & Conference Olsztyn – Anna Chodorowska, Izabela Sędacka, Jolanta Urbanek.
 • Restauracja Cudne Manowce Olsztyn – Danuta Komar.

Nauczyciele po zakończeniu kursów otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w ww. kursach a nauczyciel odbywający staż u pracodawcy stroje robocze.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content