Samorząd Uczniowski 2019 / 2020

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 Przewodniczący
Mateusz Jaromin – 4TAŻ


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego ZSGS w Olsztynie na rok szkolny 2019/2020

TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI
WRZESIEŃ Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego
 • zebranie samorządu,
 • wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy,
 • ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,
 • przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły,
 PAŹDZIERNIK Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym,
LISTOPAD

 

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

 • udział w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Niepodległości,
 • przygotowanie kącika tematycznego na korytarzu szkolnym,
 • pomoc w zorganizowaniu akademii,
LISTOPAD Dzień Życzliwości
 • przygotowanie gazetki,
LISTOPAD Andrzejki
 •  przygotowanie wróżb andrzejkowych,
 LISTOPAD Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”
 • przeprowadzenie akcji i zliczenie zebranych funduszy,
GRUDZIEŃ Mikołajki
 • Mikołaj w szkole,
GRUDZIEŃ W świątecznym nastroju
 • gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej,
STYCZEŃ  Podsumowanie I półrocza
 • złożenie sprawozdania z działalności S.U.,
 • zorganizowanie apelu podsumowującego I semestr,
 • przedstawienie nazwisk uczniów z najwyższą średnią ocen na gazetce ściennej,
 • pomoc w organizacji zebrania śródrocznego dla rodziców we współpracy z Komisją ds. Promocji Szkoły,
LUTY Walentynki
 • uruchomienie „poczty walentynkowej” w roli listonoszy członkowie samorządu,
KWIECIEŃ Wielkanoc
 • gazetka tematyce świątecznej,
KWIECIEŃ Ostatni dzwonek dla Technikum nr 5
 • przygotowanie uroczystości,
 MAJ Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
 • udział w wojewódzkich obchodach Święta Konstytucji 3 Maja,
 • akcenty na gazetce poświęconej temu świętu,
CZERWIEC Ostatni dzwonek dla ZSZ
 • przygotowanie uroczystości,
CZERWIEC Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2018/2019
 • zorganizowanie apelu podsumowującego II semestr,
 • podsumowanie działalności S.U i przygotowanie sprawozdania.

PRZEZ CAŁY ROK :

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z dyrekcją i wychowawcami klas
 • patronowanie uroczystościom szkolnym

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content