Projekty unijne

projekty-unijne-baner-min

Rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie Projektu ,,KREATYWNE DESERY LODOWE”

W szkole w okresie od 1.09.2019 r.  do  30.06.2020 r. realizowany był projekt ,,Kreatywne desery lodowe’’, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Beneficjentem projektu była Gmina Olsztyn a podmiotem realizującym Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 w Olsztynie w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie poprzez, poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik do zapotrzebowania rynku pracy oraz wsparcie 4 nauczycieli (3K i 1M) w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych.

Projekt obejmował:

 • doposażenie pracowni,
 • modernizację metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik do zapotrzebowania rynku pracy,
 • kursy dla nauczycieli.

W ramach projektu został zakupiony poniższy sprzęt:

 • frezer do lodów naturalnych,
 • maszyna do lodów włoskich,
 • piec cukierniczo – piekarniczy,
 • kompatybilna komora wzrostowa,
 • okap przyścienny skośny,
 • sokowirówka,
 • blender do przygotowywania mieszanek lodowych, homogenizacji i rozdrabniania owoców,
 • schładzarko-zamrażarka szokowa,
 • temperówka do czekolady,
 • minitemperówka do czekolady,
 • kuwety i formy silikonowe do lodów i deserów lodowych.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli z kompetencji miękkich niezbędne przy pracy z uczniami o tematyce:

 • Motywacja, wytrwałość a dojrzewanie. Czy uczniowie mogą wytrwale dążyć do celu?
 • Gdzie jest mój talent i dlaczego z niego nie korzystam? – o sztuce wynajdywania naszych predyspozycji i mocnych stron.

W budynku pracowni technologicznych przy ul. Wyszyńskiego 16, odbyły się kursy na nowo zakupionym sprzęcie, które obejmowały następująca tematykę:

 • Kurs produkcji lodów rzemieślniczych,
 • Kurs kreowania deserów lodowych.

W ramach realizowanego projektu grupa nauczycieli zmodernizowała modułowy program nauczania dla zawodu Cukiernik. Zmiana dotyczyła wprowadzania nowych metod i treści kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy w zakresie produkcji lodów metodą rzemieślniczą oraz tworzenia deserów lodowych. Zmiany dotyczyły modułu M3 – Wytwarzanie gotowych wyrobów cukierniczych.

Realizacja projektu zakończyła się pozytywnie. Nauczyciele po zakończeniu szkoleń i kursów otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział.

Podsumowanie Projektu ,,Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda’’

Podsumowanie Projektu ,,Wzór na smak’’
 – więcej

W szkole w okresie od 01.09.2018r. do 31.12.2019r. realizowany był projekt,,Wzór na smak’’, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Rok szkolny 2018/2019

Podsumowanie Projektu ,,Żywienie dietetyczne’’

W szkole w okresie od 01.09.2018r. do 30.04.2019r. realizowany był projekt,,Żywienie dietetyczne’’, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Podsumowanie Projektu „Podnosimy kompetencje”

Nazwa szkolenia: System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych.
Firma, która prowadziła szkolenie: Baza Akademia Kompetencji Sp. z o.o (Warszawa, ul. Szańcowa 66)
Operator środków:
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych

Rok szkolny 2017/2018

01.03.2017 – 31.08.2018

Podsumowanie Projektu „Gastronauci”

Rok szkolny 2014/2015

14-15 kwietnia 2015

Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych
Stypendium wspierane przez Unię Europejską

1 września 2013 – 31 października 2014

Projekt „Jestem specjalistą”

marzec – sierpień 2014

Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna”

luty – maj 2014
Projekt „Multimedialny nauczyciel”

23-24 listopada 2013
Projekt „Podaj dalej”

Rok szkolny 2013/2014

Stypendium wspierane przez Unię Europejską

12.08.2013-23.08.2013
Projekt „Od ziarenka do bochenka”

24-26. 01 2013; 8-9. 03 2013
Doskonalenie Kadry KNO

Styczeń – luty 2013
Projekt „Profesjonalny Nauczyciel Zawodu”

Listopad 2012
Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – V edycja”

2012
Projekt Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu

2012
Projekt „Kucharz Doskonały”. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych.

15-30 sierpnia 2012
,Patissier & Chocolatier – Mistrzowie Nauczycielom Zawodu”

2011 – 2012
Projekt „Technologie żywności – integracja warsztatu nauczyciela zawodu z rynkiem pracy”

2012
Lider kształcenia zawodowego

Listopad 2011
Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – IV edycja”

Styczeń 2011
Projekt „Specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli zawodu w branży gastronomiczno-turystycznej”

20 listopada 2010
Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – III edycja”

1 października 2010 – 30 września 2011
Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

1 marca 2009 –  31 maja 2010
Projekt „Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej”

2009 -2010
Działania 9.4 – Model kształcenia branży gastronomiczno-hotelarskiej – dostosowanie kwalifikacji w zakresie kształcenia modułowego

2009
Działania 9.4 – Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty

2010-2014
Działanie 9.2 Projekt: „Model kształcenia branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji, kwalifikacji i kompetencji formalnych”

2008-2009
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2007-2013
Projekt „Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – II edycja”

2007
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

2006
„Wyposażenie CKU, CKP I szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz.1”

2004
„Pracownie Internetowe Dla Szkół w 2004r. Szkoły Ponadgimnazjalne i Policealne”

Regionalny Program Operacyjny

logo-rpo2

„Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno – hotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie”

2009
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Zawody Globalnie – przyszłościowa praca w świecie globalizacji

ucs

2010
Zawody Globalnie – przyszłościowa praca w świecie globalizacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

frse-baner

2010
Narodowa Agencja programu „Uczenie się przez całe życie”, w ramach programu Comenius

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content