INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, ul. Żołnierska 49, pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSG-S, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn, e-mail: szkola@zsgs.olsztyn.pl jest:

Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie 

 1. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:

Sebastian Łabowski,  adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno Spożywczych w Olsztynie Szkole będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Zespołu  na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie.
 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy.
 1. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomiczno – Spożywczych

w Olsztynie

 

Małgorzata Świech – Twarowska

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj Gastronomik

Polecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content