„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
– SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Nasza szkoła od wielu lat działa według zasad pracy Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. 19 grudnia 2013 r. na Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, otrzymaliśmy akt przynależności do Warmińsko – Mazurskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Warunkiem przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie było spełnienie przez szkołę niezbędnych kryteriów oraz przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej działalność prozdrowotną na terenie szkoły wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 

Założenia Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła
Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje, nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do przyszłej pracy zawodowej, jak również do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie
Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Priorytety na rok szkolny 2013/2014

 

Podniesienie aktywności fizycznej i zdrowe odżywianie w społeczeństwie zagrożonym otyłością.

Nasze działania:

 • podczas zebrania z rodzicami przygotowano degustację ,,Zdrowych wypieków” oraz ,,Potraw z mleka i jego przetworów”

czytaj więcej…..Spotkania z rodzicami 19.05.2014 r.

 • przeprowadzono cykl warsztatów ,,Działanie lecznicze ziół przyprawowych”
 • przeprowadzono pomiar stopnia odżywienia wśród młodzieży szkolnej za pomocą
  metody BMI w klasach drugich:

 

 

 • Ilość osób z nieprawidłowym BMI u badanej grupy uczniów (obecne klasy drugie) zmniejszyła się o 3,18% w stosunku do ubiegłego roku. Odnotowano kilka indywidualnych przypadków, gdzie na skutek współpracy ucznia z pielęgniarką szkolną znacznie zmniejszyła się otyłość uczniów,
 • uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych:
 • – profilaktyka wad postawy – klasy I i IV,
  – ,,Zdrowe bicie serca” – profilaktyka chorób układu krążenia – klasy I i IV,
  – programy sezonowe: HIV-AIDS – klasy II,
  – profilaktyka antynikotynowa,
  – profilaktyka chorób wektorowych (borelioza),
 • udzielano nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym konsultacji w zakresie medycznych aspektów edukacji zdrowotnej (53 % ankietowanych nauczycieli skorzystało z fachowych porad pielęgniarki),
 • przystąpiono do projektu ,,Tydzień chleba i zdrowego stylu życia w szkole” organizowanego przez Fundację Dobre Życie, w ramach którego przeprowadzono szkolny konkurs ,,Moja wiedza o chlebie”, warsztaty kulinarne mające na celu naukę pieczenia bułeczek z dziećmi z przedszkola ,,Bajkowy Dom” oraz wykonano gazetkę okolicznościową,

 

 • we współpracy z wychowawcami przeprowadzono lekcje wychowawcze wykorzystując prezentację na temat ,,Czy wiesz co jesz?”
 • przystąpiono do obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia” ( 7 kwietnia 2014 r.) ; przygotowano gazetkę okolicznościową na temat chorób wektorowych, uczniowie i pracownicy szkoły wysłuchali audycji radiowej na temat boreliozy; uczniowie klasy 2 Ts uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej chorób wektorowych, którą w Planecie 11 prowadziła Grażyna Dziubani – pracownik Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Olsztynie,
 • w bibliotece szkolnej zorganizowano kącik tematyczny „Dbam o zdrowie”, w którym zamieszczano informacje dotyczące zdrowego stylu życia,
 • wzięto udział w szkoleniu ,,Psychologiczne i społeczne mechanizmy uzależnień oraz szkodliwość leków OTC” prowadzonego przez p. Marcina Milkowskiego,
 • opracowano dekalog zdrowego stylu życia:

 

 

 • prowadzono monitoring osób niećwiczących na zajęciach wychowania fizycznego
 • organizowano i prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe według planu pracy Komisji Wychowania Fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa oraz wzięto udział
  w licznych zawodach sportowych,

czytaj więcej…II miejsce Mistrzostwa Olsztyna w piłce nożnej chłopców 3.03.2014 r.

czytaj więcej…II miejsce Turniej Trzech Dyrektorów 25.03.2014 r.

 • przygotowano gazetki okolicznościowe o następującej tematyce prozdrowotnej:

„Jazda konna”,
„Sporty zimowe”,
„Ćwicz swój mózg”,
„Zdrowy styl życia”,
„Zdrowie na talerzu”,
„Sportowe wakacje w Olsztynie”,
„Korzyści płynące z aktywności fizycznej”,
„Zdrowotne właściwości oleju kokosowego”,
„Jak się odżywiać w okresie jesienno-zimowym?”

 • przeprowadzono godziny z wychowawcą na temat: Czy aktywny wypoczynek, sport i rekreacja mają korzystny wpływ na organizm człowieka?,
 • zorganizowano ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa dla nauczycieli,
 • zorganizowano ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa dla pracowników niepedagogicznych
 • przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli: Skutki życia w bezruchu- pogadanka
  i ćwiczenia ruchowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • w ramach działań promujących zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnej:

– promowano zdrowe odżywianie poprzez warsztaty kulinarne w Przedszkolu ,,Bajkowy Dom” w Olsztynie.

– przeprowadzono następujące warsztaty kulinarne z dziećmi: pieczenie bułeczek, muffinek marchewkowych, pierników, sporządzanie zdrowych kanapek z wykorzystaniem wiosennych warzyw oraz bankietówek z musami owocowymi. Dzieci również kilkakrotnie odwiedziły naszą szkołę w celu zapoznania się ze sposobem sporządzania zdrowych dań.

 

 

– zorganizowano zajęcia na temat zdrowego żywienia z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie – październik 2013 r.,
– przeprowadzono w Gimnazjum nr 7 w Olsztynie lekcje na temat zdrowego odżywiania

czytaj więcej…Lekcja w Gimnazjum 24.01.2014 r.

 

 • zorganizowano zajęcia w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie na temat zdrowego odżywiania

 

czytaj więcej…….Warsztaty prawidłowego odżywiania– 04.06.2014 r.

 • włączano się w programy zewnętrzne związane z promocją zdrowia – 18.09.2013 r. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia prowadzone przez p Grzegorza Łapanowskiego – Prezesa Fundacji Szkoła na Widelcu. Warsztaty adresowane były głównie do pracowników kuchni i firm cateringowych zaopatrujących stołówki szkolne. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy 2 Tlm wraz z nauczycielami J. Urbanek i W. Rutkowską,
 • włączano się w programy zewnętrzne związane z promocją zdrowia (we współpracy z Telewizyjną Agencją Producencką TAP1 nagrano odcinek Naszego Zdrowia, który został wyemitowany na antenie TVP REGIONALNEJ (TVP Olsztyn) w lutym 2014 r.),
 • podczas pikniku z okazji obchodów 10- lecia wejścia do Unii Europejskiej przeprowadzono dla społeczności szkolnej i środowiska lokalnego warsztaty ,,Działanie lecznicze ziół przyprawowych” – 1.05.2014 r.

 

 • przeprowadzono w naszej szkole finał XXII Wojewódzkiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

 

czytaj więcej… XXII Wojewódzka Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 21 marca 2014 r.

 • otrzymaliśmy Certyfikat ,,Szkoła Promująca bezpieczeństwo”

czytaj więcej… Certyfikat ,,Szkoła Promująca bezpieczeństwo 12.12.2013 r.

Priorytety na rok szkolny 2014/2015

Wykluczenie ucznia z grupy,

Zwiększenie aktywności podczas zajęć wychowania fizycznego,

Zwrócenie uwagi na zdrowe odżywianie.

Nasze działania:

 • wzięto udział w projekcie ,,Tydzień chleba i zdrowego stylu życia w szkole”, zorganizowano szkolny konkurs ,,Moja wiedza o chlebie”, wykonano dwie gazetki tematyczne, zorganizowano degustację chleba wypieczonego przez nauczycieli podczas spotkań z rodzicami.

 

czytaj więcej …..Spotkania z rodzicami 24.11.2014 r.

 • przeprowadzono radę szkoleniową dotyczącą problemu wykluczenia ucznia w klasi :,,Kształtowanie stosunków społecznych”,
 • uaktualniano kącik w bibliotece szkolnej ,,Dbam o zdrowie”,
 • monitorowano ilość stałych zwolnień lekarskich na zajęciach wychowania fizycznego,
 • promowano zdrowe odżywianie poprzez wypiek pierniczków podczas warsztatów kulinarnych w olsztyńskim przedszkolu ,,Bajkowy Dom” oraz przedszkolu nr 24 w Olsztynie,

czytaj więcej…. Pieczenie pierniczków z przedszkolakami 4.12.2014 r.

czytaj więcej…. Warsztaty dla dzieci z przedszkola 17.04.2015 r.

 • przeprowadzono warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie. Tematem warsztatów były wypieki charakterystyczne dla kuchni warmińsko – mazurskiej. Podczas warsztatów uczniowie sporządzili ciasto „Brukowiec”.

czytaj więcej…..Warsztaty kulinarne w szkole podstawowej 21.11.2014 r.

 • wzięto udział w seminarium z doktorem Krzysztofem Ostaszewskim z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na temat ,,Pozytywna profilaktyka w szkole naszych marzeń”,
 • zwiększano profilaktykę wśród społeczności szkolnej:

– prowadzono edukację zdrowotną poszczególnych uczniów – pielęgniarka szkolna,

– przeprowadzono pomiar stopnia odżywienia wśród młodzieży szkolnej za pomocą metody BMI w klasach pierwszych technikum – pielęgniarka,

– uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych zgodnie z planem pracy pielęgniarki szkolnej.

 1. profilaktyka wad postawy – klasy I i IV,
 2. ,,Zdrowe bicie serca” – profilaktyka chorób układu krążenia – klasy I i IV,
 3. programy sezonowe: HIV-AIDS – klasy II,
 4. profilaktyka antynikotynowa,

– udzielano nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym konsultacji w zakresie medycznych aspektów edukacji zdrowotnej,

 • realizowano programy i projekty dotyczące działań profilaktycznych i prozdrowotnych zgodnie z planem pracy Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki:

– Wybierz życie – pierwszy krok – profilaktyka raka szyjki macicy,

– Różowa wstążeczka – profilaktyka raka piers,i

– Eksperyment – ogólnopolska akcja pomocy kierowcom ,,Krzyś,”

– Stop HCV – Polska grupa ekspertów HCV,

– Bez ryzyka – HIV-AIDS,

– Znamię – znam je? – profilaktyka czerniaka,

– Zanim będzie za późno – profilaktyka uzależnień,

 • organizowano i prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe według planu pracy Komisji Wychowania Fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa.

czytaj więcej…….Jesteśmy Mistrzami Olsztyna! 12.03.2015 r.

 • przygotowano gazetki okolicznościowe o następującej tematyce prozdrowotnej:

– Ćwicz swój mózg,

– Tydzień chleba,

– Nie zamykaj się w sobie,

– Sporty zimowe,

– Bezpieczeństwo żywności,

– Co jeść, a czego nie przed treningiem,

– Sztuka komunikowania się,

 • zorganizowano etap rejonowy Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

czytaj więcej….. Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia 12.12.2014 r.

 • przystąpiono do obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia” – 7.04.2015 r.. Zapoznano uczniów podczas lekcji z tematyką bezpiecznej żywności,
 • zorganizowano konferencję na temat „Dieta bezglutenowa”. Głównymi organizatorami byli: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UW-M, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie oraz firma Schär. Poruszane były następujące zagadnienia: choroby zależne od glutenu, zasady stosowania diety bezglutenowej oraz pokazy pieczenia i gotowanie potraw bezglutenowych,

 

czytaj więcej…. Konferencja ,,Dieta bezglutenowa”– 25.04.2015 r.

 • wzięto udział w wykładzie ,,Rola wspólnoty w promocji zdrowia i w profilaktyce” -prowadzący dr Krzysztof Wojtaszek – koordynator zespołu, lider zespołu.
 • zwiększano profilaktykę wśród społeczności szkolnej:

– prowadzono edukację zdrowotną poszczególnych uczniów – pielęgniarka szkolna,

– przeprowadzono pomiar stopnia odżywienia wśród młodzieży szkolnej za pomocą metody BMI w klasach drugich i czwartych technikum – pielęgniarka,

– uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych zgodnie z planem pracy pielęgniarki szkolnej,

– udzielano nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym konsultacji w zakresie medycznych aspektów edukacji zdrowotnej.

 • wzięto udział w II potyczkach sąsiedzkich na PZU Trasie Zdrowie w Wójtowie.
  Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie ,,Wspólne Wójtowo”. Młodzież naszej szkoły udzielała wskazówek dotyczących prawidłowego wykonania ćwiczeń przy poszczególnych instalacjach,

czytaj więcej…. IV Potyczki Sąsiedzkie – 07.05.2016 r.

 • zorganizowano cotygodniowe ćwiczenia fizyczne poprawiające kondycję oraz stan ducha dla nauczycieli i pracowników szkoły prowadzone przez fizykoterapeutę,
 • zorganizowano festyn Sport zamiast przemocy

 

czytaj więcej…. Sport zamiast przemocy 12.06.2015

29 września 2015 roku w sali sesyjnej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. W uroczystości wzięła udział również nasza szkoła, którą reprezentowała Dyrektor Szkoły Małgorzata Świech-Twarowska, kierownik szkolenia praktycznego Wioletta Rutkowska oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych Adam Więk. Podczas konferencji prezentowano dorobek szkół i placówek z województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie realizacji programów prozdrowotnych oraz wręczono certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Certyfikat taki otrzymała nasza szkoła, a przekazany on został na ręce p. Dyrektor. Od tej chwili ZSG-S w Olsztynie oficjalnie należy do elitarnego grona „Szkół Promujących Zdrowie”.

Priorytety na rok szkolny 2015/2016

 

 

Zwiększenie aktywności podczas zajęć wychowania fizycznego,

Czy wiem, co jem – zwrócenie uwagi na skład spożywanej żywności.

Nasze działania:

 • udział uczniów i nauczycieli w specjalistycznych zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w ramach projektu Agencji Rynku Rolnego „Produkcja wysokiej jakości mleka i mięsa owczego oraz koziego jako podstawa do produkcji żywności uznanej jakości”,

 

czytaj więcej…. Zajęcia edukacyjne na UW-M w Olsztynie 15.09.2015 r.

 • uczestnictwo w III Potyczkach Sąsiedzkich na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie,

 

czytaj więcej…. Potyczki sąsiedzkie w Wójtowie 3.10.2015 r.

 • monitorowano ilość osób niećwiczących na zajęciach wychowania fizycznego,
 • zorganizowano w ramach Programu informacyjno-szkoleniowego z zakresu jakości mięsa drobiowego skierowanego do uczniów szkół gastronomicznych warsztaty kulinarne pt. ”Stawiam na drób”,

 

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne ,,Stawiam na drób” 19.10.2015 r.

 • przystąpiono do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia „. Celem tego projektu było przede wszystkim podnoszenie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie. W trakcie tygodnia uczniowie zapoznali się z gazetką, która została wyeksponowana przy wejściu do szkoły, na temat chleba oraz zasadami zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Uczniowie naszej szkoły rozpoznawali różne rodzaje pieczywa oraz rozwiązywali test dotyczący produkcji i wypieku chleba. Odbyły się warsztaty pt. „Pieczemy chleb”. Nauczyciele i uczniowie szkoły pod kierunkiem M. Szymańskiego sporządzali i wypiekali pieczywo.

 

 

czytaj więcej…. Tydzień chleba 20.10.2015 r.

 • prowadzono sportowe zajęcia pozalekcyjne: taniec, piłka siatkowa, piłka nożna i piłka koszykowa,
 • popularyzowano sporty zimowe – uczniowie wychodzili na lodowisko miejskie. Wykonano gazetkę ścienną na temat zimowych dyscyplin sportowych,
 • przeprowadzono warsztaty dla dzieci z Przedszkola nr 24 w Olsztynie. Tematem warsztatów były zdrowe przekąski oraz karnawałowe przekąski

 

czytaj więcej…. Warsztaty w przedszkolu 26.10.2015 r.

czytaj więcej…. Warsztaty w przedszkolu 4.01.2016 r.

 

 • wzięto udział w etapie okręgowym II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu „Historia Igrzysk Olimpijskich”. Wśród 63 finalistów etapu centralnego, znalazło się dwóch naszych uczniów,

czytaj więcej…. II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu 15.11.2015 r.

 • uczestniczono w sportowej akcji charytatywnej „Ruch z sercem”, podczas której wzięto udział w zajęciach z treningu funkcjonalnego, zumby oraz nordic walking,
 • przystąpiono do Kampanii PROSTA(TA) SPRAWA,

 

czytaj więcej…. Kampania PROSTA(TA) SPRAWA 17.11.2015 r.

 • we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie w ramach projektu „Tesco. Nie marnuję” przeprowadzono warsztaty kulinarne dla uczniów szkól podstawowych nr 2, nr 6 i nr 22 w Olsztynie,

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne „Tesco. Nie marnuję” 30.11.2015 r.

 • przeprowadzono warsztaty kulinarne dla Dzieci z Domu Dziecka w Olsztynie. W czasie spotkania dzieci sporządzały pierniczki, drobne ciasteczka, rurki z kremem i desery bezowe. Wykonane przez maluchów ozdoby zawisły następnie na świątecznej choince.

 

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne w Domu Dziecka 15.12.2015 r.

 

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne w Domu Dziecka 22.03.2016 r

 • szkolono grupy nauczycieli z kuchni bezglutenowej w ramach programu Erasmus Plus,
 • w ramach skierowanego do uczniów szkół gastronomicznych programu informacyjno-szkoleniowego z zakresu jakości mięsa wieprzowego zorganizowano warsztaty kulinarne „Wybieram wieprzowinę”,

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu był związek ,,Polskie Mięso”.

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne „Wybieram wieprzowinę” 31.03.2016 r.

 • w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia wykonano gazetkę szkolną ,, Pokonaj cukrzycę”,
 • prowadzono w bibliotece szkolnej kącik „Dbam o zdrowie,”
 • uczestniczono w zaplanowanych zawodach sportowych:

– mistrzostwach Olsztyna w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Dziewczęta zajęły II miejsce,

– turnieju piłki nożnej dziewcząt o Puchar Trzech Dyrektorów: LO I, ZSE-H i ZSG-S,

 • w ramach lekcji wychowania fizycznego, popularyzowano sporty zimowe – uczniowie wychodzili na lodowisko miejskie oraz sporty letnie – uczniowie wychodzili na marsze nordic walking, wykonano gazetkę ścienną na temat zimowych i letnich dyscyplin sportowych,
 • uczestniczono w Wójtowie w IV Potyczkach Sąsiedzkich na PZU Trasie Zdrowia,

 

czytaj więcej…. IV Potyczki Sąsiedzkie na PZU Trasie Zdrowia 7.05.2016 r.

 • zorganizowano szkolenie z samoobrony skierowane do dziewcząt naszej szkoły pod hasłem „Stop agresji i przemocy”,

 

czytaj więcej…. „Stop agresji i przemocy” 16.02.2016 r.

 • przystąpiono do akcji „FIT Freak In Training”,

 

 

czytaj więcej…. Warsztaty sportowe „FIT Freak In Training” 14.03.2016 r.

 

 • zorganizowano festyn sportowy „Sport-tak, przemoc-nie”,

 

czytaj więcej …. „Sport – tak, przemoc – nie” 09.06.2016 r.

 

 • Przeprowadzono szereg zajęć profilaktycznych dla młodzieży, które miały na celu nauczenia wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem oraz nawiązywania prawidłowych relacji z ludźmi. Były to między innymi zajęcia na temat:

– Moje mocne strony,

– Stres pod kontrolą,

– Konstruktywne spojrzenie na konflikt,

– Zasady dobrej komunikacji,

– Opanuj złość,

– Moje miejsce w grupie,

– Profilaktyka zaburzeń jedzenia,

– Moje kompetencje w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych,

– Wyznaczanie i przestrzeganie granic.

 • Przeprowadzono dla rodziców i nauczycieli warsztaty tematyczne, miedzy innymi:

– Zanim będzie za późno,

– Jak uchronić dziecko przed środkami psychoaktywnymi?

– Jak być rodzicem na „5”?

czytaj więcej….Zebrania z rodzicami 18.05.2016 r.

 • Założono Klub Mediatora, który propaguje ideę mediacji rówieśniczych. Młodzież uczy się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Dzięki mediacjom rówieśniczym udaje się sprawniej niwelować spory między uczniami.

 

Priorytety na rok szkolny 2016/2017

 

Ograniczenie zachowań aspołecznych, a szczególnie przemocy słownej i mowy nienawiści w sieci.

Nasze działania:

 • zorganizowano spotkanie dyrektorów szkół, w których realizowany jest projekt Szkoła Promująca Zdrowie

czytaj więcej…. Spotkanie dyrektorów szkół – 27.09.2016 r.

 • przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej ,,Postępowanie w sytuacjach zagrożenia wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją i przestępczością”- Magdalena Konarzewska –psychoterapeuta,
 • przystąpiono do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia „. W ramach tygodnia odbyły się warsztaty pt. „Pieczemy chleb” dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły oraz warsztaty pieczenia chleba w przedszkolu w Bartągu. Ponadto uczniowie zapoznali się z gazetką na temat chleba oraz zasadami zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia i wzięli udział w konkursie „Moja wiedza o chlebie”,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej…. Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia 20.10.2016 r.

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne w przedszkolu 21.10.2016 r.

 • w ramach promocji zdrowego trybu odżywiania Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, wraz z naszą szkołą, zorganizował, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej, warsztaty edukacyjne dla dzieci pod nazwą „Zdrowe śniadanie,”

 

czytaj więcej…. „Zdrowe śniadanie” w Zielonce Pasłęckiej 26.10.2016 r.

 • Wzięto udział w wykładzie inauguracyjnym pt. ,,Pryncypia wychowania w szkole promującej zdrowie” wygłoszonym przez prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Wojcieszka,
 • Wykonano gazetkę z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania,
 • Nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli na konferencji przeprowadzonej przez profesora Jacka Pyżalskiego nt. ,,Jak motywować w erze cyfrowej”,

czytaj więcej …. Wykład profesora Jacka Pyżalskiego 2.12.2016 r.

 • 7 grudnia 2016 r. młodzież szkolna wraz z nauczycielami wzięła udział w ciekawym wykładzie „Produkty tradycyjne i regionalne” , połączonym z degustacją tradycyjnych wędlin, pieczywa oraz nabiału.Organizatorem przedsięwzięcia była Agencja Rynku Rolnego w Olsztynie wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą Żywności Naturalnej i Tradycyjnej w Olsztynie. W czasie wykładu przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie przybliżył wszystkim zgromadzonym rodzaje znaków jakości, a ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z tradycyjnymi metodami produkcji wędlin, serów i pieczywa. Było to nie tylko pouczające, ale również „smaczne” spotkanie z producentami żywności,
 • Wzięto udział w wykładzie interaktywnym pt. ,,Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży – jak sobie z nimi radzić” wygłoszonym przez pana Radosława Gruss, zajęciach nt. psychologicznych i społecznych mechanizmów uzależnień, a także szkodliwości leków OTC, przeprowadzonych przez p. Marcina Milkowskiego,
 • Przystąpiono do obchodów Światowego Dnia Życzliwości, wraz z Samorządem Uczniowskim wykonano gazetkę okolicznościową, rozwieszono na drzwiach do klas uśmiechnięte buźki z sentencjami, wysłuchano audycji na temat życzliwości przygotowaną przez uczniów naszej szkoły,
 • Uaktualniano kącik w bibliotece szkolnej ,,Dbam o Zdrowie”,
 • Zorganizowano etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,
 • Promowano zdrowe odżywianie podczas warsztatów kulinarnych w przedszkolach:
  w przedszkolu w Bartągu,

 

 

czytaj więcej…. Warsztaty w przedszkolu w Bartągu 12.12.2016 r.

w Niepublicznym Przedszkolu im. Świętej Rodziny w Olsztynie

 

czytaj więcej…. Warsztaty kulinarne w przedszkolu 15.12.2016 r.

w olsztyńskim przedszkolu nr 24

 

czytaj więcej ….Warsztaty w przedszkolu nr 24 19.12.2016 r.

w Domu Dziecka

 

czytaj więcej…. Warsztaty w Domu Dziecka 13.12.2016 r.

 • zwiększano profilaktykę wśród społeczności szkolnej: prowadzono edukację zdrowotną poszczególnych uczniów – pielęgniarka szkolna,przeprowadzono pomiar stopnia odżywienia wśród młodzieży szkolnej za pomocą metody BMI w klasach pierwszych technikum – pielęgniarka,
 • we wszystkich klasach pierwszych przeprowadzono zajęcia warsztatowe na temat cyberprzemocy.
 • dokonano analizy i wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej wśród społeczności szkolnej ankiety ,,Klimat szkoły”.
 • w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia wykonano gazetkę szkolną o temacie przewodnim ,,Depresja”. Przeprowadzono godziny wychowawcze według sporządzonego scenariusza na ten temat. godziny wychowawczej. Przeprowadzono prelekcję dla rodziców na temat zagrożeń depresją młodzieńczą- prelekcję prowadzili specjaliści z Poradni Psychologiczno- pedagogicznej Nr 1 w Olsztynie wraz z szkolnym psychologiem.

czytaj więcej ….Spotkania z rodzicami 23-03-2017

 • Zorganizowano prelekcję dla rodziców na temat zagrożeń związanych z narkotykami, dopalaczami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Wykład poprowadziły pracownice Komendy Policji i SANEPID-u

czytaj więcej ….Zebrania z rodzicami 18-01-2017

 • W ramach Akademii Filmowej Multikino nasi uczniowie uczestniczyli w prelekcji z dietetykiem nt. zdrowego i higienicznego trybu życia, połączonej z prezentacją i pokazem filmowym pt. „Cały ten cukier”.

czytaj więcej ….Lekcja w kinie – Cały ten cukier

 • Zorganizowano konferencję poświęconą problematyce chorób zależnych od glutenu. Organizatorem spotkania byli: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Wydziału Nauk Medycznych UWM, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy we współpracy z naszą szkołą oraz Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Spotkanie dedykowane było pacjentom leczonym w WSSD w Olsztynie, którzy brali udział w badaniach naukowych.

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej ….Konferencja poświęcona problematyce chorób zależnych od glutenu

 • Wzięto udział w konferencji ,,Razem możemy więcej” w Elblągu. Koordynator zespołu Wioletta Rutkowska prezentowała działania naszej szkoły w zakresie bezpieczeństwa psychicznego dla placówek należących do sieci Szkoły Promującej Zdrowie – 31 maj 2017 r.
 • Prowadzono w bibliotece szkolnej kącik „Dbam o zdrowie” oraz zakupiono wiele nowych pozycji o tematyce zdrowotnej – nauczyciele biblioteki.
 • Promowano zdrowe odżywianie prowadząc warsztaty na temat przygotowania zdrowych deserów, ziół i przypraw z dziećmi z :
 • Przeprowadzono zajęcia sportowe w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Olsztynie. Celem spotkania była promocja zdrowego stylu życia oraz uświadomienie przedszkolakom, jak ważny jest sport w rozwoju człowieka .

 

czytaj więcej … Zajęcia sportowe w Przedszkolu Miejskim nr 15

 • Przystąpiono do ogólnopolskiego projektu ,,Czas na Zdrowie”, w ramach którego propagowano zdrowy styl życia, zapoznano uczniów z eko – żywnością oraz zorganizowano festyn. Podczas festynu odbyły się:
 • prelekcja przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Radosława Gruss,
 • prelekcja dyrektora Agencji Rynku Rolnego p. Dariusza Wasiela,
 • prelekcja przedstawiciela Agencji Rynku Rolnego p. Cezarego Antczaka,
 • pokaz filmów edukacyjnych Fundacji BOŚ „Śmietnik w mojej głowie”,
 • rozgrywki i zabawy sportowe,
 • quiz dotyczący konkursu „Smaki Warmii i Mazur” oraz żywności ekologicznej,
 • występ zespołu „Czas na zdrowie”,
 • rozstrzygnięcie konkursu „Eko-zakąska Fit”,
 • pokaz tańca ludowego w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie.

czytaj więcej …. Festyn „Czas na Zdrowie”

 • Pielęgniarka szkolna udzielała systematycznie indywidualnych porad w zakresie zdrowia oraz brała udział w doskonaleniu się na temat zdrowia psychicznego uczniów.
 • Uczestniczono w zaplanowanych zawodach sportowych: 4 marca 2017 r. zakończyła się XIV edycja turnieju piłki nożnej dziewcząt o Puchar Dyrektorów : LOI, ZSE-H i ZSG-S.
 • W ramach lekcji wychowania fizycznego, popularyzowano sporty zimowe – uczniowie wychodzili na lodowisko miejskie oraz sporty letnie – uczniowie wychodzili na marsze nordic walking, korzystali z siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym, wykonano gazetkę ścienną na temat zimowych i letnich dyscyplin sportowych – nauczyciele wychowania fizycznego.
 • Zorganizowano konkurs „ Gimnazjalny Mistrz Kucharski”. Zadaniem zgłoszonych dwuosobowych zespołów z było sporządzenie zdrowego, bezglutenowego drugiego śniadania. Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania, poznanie surowców bezglutenowych oraz pobudzanie kreatywności uczniów. Konkurs odbył się pod patronatem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

czytaj więcej…. Konkurs „Gimnazjalny Mistrz Kucharski”

 • Zorganizowano festyn sportowy „Sport-tak, przemoc-nie”, pedagog, nauczyciele wychowania fizycznego.

czytaj więcej …. Festyn „Sport – tak, przemoc – nie”

 

Priorytety na rok szkolny 2017/2018

Poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych

Nasze działania:

 • Opracowano i wdrożono program dotyczący poprawy frekwencji w szkole.
 • Przeprowadzono wśród społeczności szkolnej ankietę badającą ,,Klimat szkoły”.
 • Przystąpiono do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień Dobrego Chleba i Zdrowego Stylu Życia „. 20 października 2017 odbyły się warsztaty pt. „Pieczemy chleb”. Przed zajęciami uczniowie zapoznali się z gazetką na temat chleba oraz zasadami zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. Uczestnicy warsztatów, pod kierunkiem p. Mirosława Szymańskiego, samodzielnie sporządzali i wypiekali pieczywo, którego prezentacja oraz degustacja odbyła się na holu głównym szkoły. Ponadto przeprowadzony został konkurs „Moja wiedza o chlebie”, w trakcie którego uczniowie rozpoznawali różne rodzaje pieczywa oraz rozwiązywali test dotyczący produkcji i wypieku chleba.

czytaj więcej ….Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole

 • Zorganizowano etap szkolny i rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

czytaj więcej….Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

 • Przystąpiono do obchodów Światowego Dnia Życzliwości, wraz z Samorządem Uczniowskim wykonano gazetkę okolicznościową, rozwieszono na drzwiach do klas uśmiechnięte buźki z sentencjami, wysłuchano audycji na temat życzliwości przygotowaną przez uczniów naszej szkoły oraz wybrano najżyczliwsze osoby spośród uczniów każdej klasy oraz nauczycieli.

czytaj więcej….Dzień Życzliwości

czytaj więcej …. Warsztaty w Domu Dziecka.

Priorytety na rok szkolny 2018/2019

 

KRAJOWY CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

28 listopada 2018 roku  Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odebrał Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia 64 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce. Uroczystość otworzyła Marzenna Habib − wicedyrektor ORE. Wśród zaproszonych gości byli obecni również:  przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszka Ludwin, prof. Barbara Woynarowska, przewodnicząca Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”; jak również Kuratorzy Oświaty, dyrektorzy wyróżnionych szkół oraz wojewódzcy i szkolni koordynatorzy projektu.

Od wielu lat nasza szkoła przykłada wielką wagę do realizacji działań profilaktycznych, których nadrzędnym celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa i zdrowia społeczności szkolnej zarówno w szkole jak i środowisku lokalnym. Ponadto priorytetem szkoły jest promowanie zdrowego stylu życia poprzez poprawę nawyków żywieniowych i zwrócenie uwagi na stosowanie zdrowej żywności w życiu codziennym oraz zachęcenie do aktywności ruchowej. Wszystkie te założenia realizowane są we współpracy z instytucjami, które wspierają pracę szkoły, między innymi z Komendą Miejską Policji w Olsztynie, Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Olsztynie, Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olsztynie, Polskim Czerwonym Krzyżem, Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Urzędem Miasta Olsztyna, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Miejskim Urzędem Pracy w Olsztynie, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Domem Dziecka przy ulicy Korczaka w  Olsztynie, Parafią Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie, Caritasem Archidiecezji Warmińskiej, Radą Osiedla „Kormoran”, Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie oraz przedszkolami i lokalnymi pracodawcami.

Jesteśmy szkołą przyjazną i otwartą na wszelkie zmiany. W 2013 roku weszliśmy w skład Warmińsko – Mazurskiej  Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w 2015 roku otrzymaliśmy  Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty ,,Szkoła Promująca Zdrowie”.

Od roku 2019 jesteśmy ,,Szkołą Pozytywnego Myślenia”  i dzięki temu jeszcze bardziej zarażamy społeczność szkolną pozytywnym myśleniem i dbaniem o swój rozwój i dobrostan.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Poznaj GastronomikSkip to content