Dokumenty konieczne przy rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół
Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie
na rok szkolny 2018/2019

 

Dokumenty należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej
https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl
lub można otrzymać w sekretariacie szkoły
(drukujemy, podpisujemy i zanosimy do szkoły)

Wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy przynieść do szkoły:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (dokumenty należy wypełnić  i wydrukować ze strony internetowej https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl lub można otrzymać je w sekretariacie szkoły),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły na  podstawie wypełnionego wniosku),
  • oświadczenia (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),
  • kryteria rekrutacyjne (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),
  • orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych,
  • 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj Gastronomik

Polecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content