Rekrutacja 2020/2021

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

 

TECHNIKUM NR 5

 

Kierunek/zawód Forma
kształcenia/cykl
Język obcy Ilość oddziałów Liczba  miejsc Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 angielski, niemiecki 2 56 język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

 

Kierunek/zawód Forma
kształcenia/cykl
Język obcy Ilość oddziałów Liczba
miejsc
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
kucharz dz/3 angielski 1 28 język polski, matematyka, język angielski, informatyka
cukiernik dz/3 angielski 1 28
kelner dz/3 angielski 1 28

 

 

 • Harmonogram rekrutacji
 • Zasady rekrutacji do Technikum nr 5
  w przygotowaniu
 • Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 5
  w przygotowaniu
 • Dokumenty należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej
  w przygotowaniu

lub można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy przynieść do szkoły:

 • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły na  podstawie wypełnionego wniosku),
 • oświadczenia (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),
 • kryteria rekrutacyjne (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),
 • orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych,
 • 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).

 

Prowadzimy rekrutację elektroniczną:
w przygotowaniu

 

 

 

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content