Rekrutacja 2020/2021

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

 

TECHNIKUM NR 5

 

Kierunek/zawód Forma
kształcenia/cykl
Język obcy Ilość oddziałów Liczba  miejsc Przedmioty uwzględnione
w procesie rekrutacji
technik żywienia i usług gastronomicznych dz/5 angielski, niemiecki 2 56 język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5

 

Kierunek/zawód Forma
kształcenia/cykl
Język obcy Ilość oddziałów Liczba
miejsc
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
kucharz dz/3 angielski 1 28 język polski, matematyka, język angielski, informatyka
cukiernik dz/3 angielski 1 28
kelner dz/3 angielski 1 28

 

Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną.

Strona naboru:  https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app

Dokumenty rekrutacyjne do szkoły należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej naboru: https://naborpp.edukacja.olsztyn.eu/kandydat/app.W szczególnych przypadkach można je otrzymać w sekretariacie szkoły.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji w następujący sposób:

  • przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową szkoły lub ePUAPem,
  • wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową szkoły lub ePUAPem,
  • dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce udostępnionej przed wejściem do szkoły.

Od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 14.00 wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy dostarczyć do szkoły:

1) wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły,

2) zaświadczenie lekarskie* o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania na badania będą wydawane w dniu badania w sekretariacie szkoły na  podstawie wypełnionego wniosku),

3) oświadczenia (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),

4) kryteria rekrutacyjne (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),

5) orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,

6) dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych,

7) dwie fotografie legitymacyjne (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).

* Lekarz medycyny pracy będzie przyjmował w budynku szkoły przy ul. Żołnierskiej 49. Termin zostanie ustalony indywidualnie z kandydatem po złożeniu wniosku.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły.

Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 14.00 należy dostarczyć do szkoły:

1) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

2) zaświadczenia kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,

3) dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

 

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Poznaj GastronomikSkip to content