Kierunki

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych to szkoła w umożliwiająca zdobycie ciekawego zawodu, przygotowująca do studiów i dająca możliwość dalszego rozwoju zainteresowań. Absolwenci naszej szkoły znajdują wiele ofert na rynku pracy, zdobyte kwalifikacje dają szansę na podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale i w krajach Unii Europejskiej.

W Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych kształcimy w następujących zawodach:

Technikum nr 5 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 

 

Szkoła mieści się w dwóch budynkach położonych blisko siebie. Na ulicy Żołnierskiej 49 mają swoją siedzibę dyrekcja szkoły, sekretariat, pokój nauczycielski, pedagog szkolny, biblioteka, sale gimnastyczne i dydaktyczne. Natomiast przy ulicy Wyszyńskiego 16 znajdują się pracownie technologiczne.

W szkole  uczniowie mają do dyspozycji:

  • 2 sale gimnastyczne
  • sale lekcyjne wyposażone w sprzęt multimedialny, połączone z pracownią audiowizualną
  • pracownie specjalistyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt stosowany obecnie w gastronomii i przemyśle spożywczym (w tym 4 pracownie technologii gastronomicznej, pracownię obsługi konsumenta, pracownię ciastkarską oraz pracownię analizy chemicznej, analizy mikrobiologicznej, analizy sensorycznej, kuchnię, restaurację)
  • pracownie komputerowe
  • bibliotekę z centrum multimedialnym, w której zgromadzono bogaty zbiór książek zawodowych, wyposażoną w komputery ze stałym dostępem do Internetu

Uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. W szkole działają koła zainteresowań zgodnie z potrzebami naszych uczniów.


Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content