Dokumenty

 

Dokumenty należy wypełnić i wydrukować ze strony internetowej
https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl dla absolwentów gimnazjów

https://ponadpodstawowe-olsztyn.nabory.pl dla absolwentów szkół ponadpodstawowych

lub można otrzymać w sekretariacie szkoły.

Wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) należy przynieść do szkoły:

  • wypełniony i podpisany wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły na  podstawie wypełnionego wniosku),
  • oświadczenia (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),
  • kryteria rekrutacyjne (dostępne na podanej wyżej stronie internetowej),
  • orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • dyplomy laureata konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych,
  • 2 fotografie (z podanym na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content