Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Dodano: 07-01-2009

Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna,
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną,
Tytuł: „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.”

Cel:
Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez stworzenie profesjonalnej bazy do praktycznej nauki zawodu.

Priorytet: 3 Infrastruktura społeczna,
Działanie: 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
Tytuł: „Wyposażenie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące proces kształcenia.”

Cel:
Stworzenie odpowiednich standardów edukacyjnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych i zachęcenie młodzieży z Olsztyna i całego województwa do podjęcia nauki zawodu w branży gastronomicznej. Inwestowanie w zasoby techniczne szkoły i nowe techniki przekazu wiedzy, a co za tym idzie podnoszenie jej prestiżu w oczach potencjalnych uczniów.

Dodatkowe informacje o rozbudowie dostępne na rozbudowa.zsgs.olsztyn.pl

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content