Działanie 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Dodano: 01-10-2010

   Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt ma charakter kompleksowy, obejmuje kilka form wsparcia: zajęcia dodatkowe, wyjazdy edukacyjne, praktyki i staże i jest zgodny z aktualnym programem rozwojowym szkoły m.in. przez motywowanie uczniów do nauki, rozwijanie ich predyspozycji, organizację zajęć pozalekcyjnych, praktyki w funkcjonujących przedsiębiorstwach.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie dzięki kompleksowej realizacji programu rozwojowego szkoły w zakresie organizacji praktyk, staży i zajęć rozwijających kompetencje i umiejętności dla grupy 300 uczniów w roku szkolnym 2010/11. Wsparciem objętym zostanie technikum nr 5 i ZSZ nr 5 w Olsztynie i uczniowie tych szkół.

Cele szczegółowe:

–  organizacja praktyk dla 300 uczniów, zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności zawodowych
–  organizacja wyjazdów edukacyjnych do zakładów pracy oraz na konkursy i wystawy gastronomiczne
–  aktualizacja i dostosowanie programu rozwojowego do wymogów lokalowych rynku pracy jako efekt współpracy z pracodawcami
–  wyposażenie szkoły w materiały dydaktyczne
–  organizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój dodatkowych umiejętności w zakresie obsługi baru
–  organizacja 2-tygpdniowych staży zawodowych dla 16 najlepszych uczniów.

Wsparciem w formie praktyk zawodowych zostanie objętych 300 uczniów.

Z uwagi na specyfikę w szkoleniu z praktycznej obsługi baru udział weźmie 24 pełnoletnich chętnych uczniów, natomiast w stażach letnich uczestniczyć będzie 16 najlepszych uczniów.

Współpraca z pracodawcami pozwoli na podniesienie jakości kształcenia zawodowego w zakresie umiejętności praktycznych, natomiast analiza modelu tej współpracy z perspektywy szkoły i przedsiębiorstwa przyczyni się do aktualizacji programu nauczania i lepszego dostosowania go do wymagań rynku pracy w kolejnych latach.

efs_stroje

 

W ramach projektu uczniowie nasza szkoła pozyskała 42 zestawy noży kuchennych, 300 kompletów ubrań roboczych dla kucharzy i kelnerów a także dofinansowanie do wyjazdów edukacyjnych do zakładów pracy oraz na konkursy i wystawy gastronomiczne.

noze-efs

Projektodawca: TRISKELION

Okres realizacji: 1 października 2010 – 30 września 2011

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content