Strona logowania: https://kurs.zsgs.olsztyn.pl

Kontakt z administratorem serwisu kurs@chmura.zsgs.olsztyn.pl

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Uprzejmie informujemy,że zajęcia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych odbywają się w formie e-learningowej

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. NAUKA JEST BEZPŁATNA.

2. ORGANIZACJA KURSU

 

  • Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 osobowej.

  • KKZ trwają od września do czerwca.

  • Program oraz wymiar godzin kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu zawarte są w regulaminie KKZ.

 

3. OFERTA KSZTAŁCENIA

 

Nazwa kursu

Termin

TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych (CUKIERNIK) zobacz wrzesień 2019 – czerwiec 2020
TG.07. Sporządzanie potraw i napojów(KUCHARZ)
zobacz
wrzesień 2019 – czerwiec 2020

 

4. TERMINY REKRUTACJI

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1 Składanie wniosków wraz z załącznikami
 2 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
 3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
4 Przyjmowanie oświadczeń woli przyjęcia
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

5. DOKUMENTY DO REKRUTACJI

 

  • Kwestionariusz słuchacza pobierz
  • Podanie o przyjęcie na kurs pobierz
  • Załącznik nr 1 – tabela z kryteriami dodatkowymi pobierz

 

6. DOKUMENTY KKZ

Regulamin rekrutacji KKZ – Pobierz

UWAGA ZMIANY TERMINÓW – aktualizacja 30.03.2020 !!!

TG.04

Plan nauczania TG.04  – Pobierz

Harmonogram kursu TG.04   – Pobierz

 

 

TG.07

Plan nauczania TG.07 (Grupa I)  – Pobierz

Plan nauczania TG.07 (Grupa II)  – Pobierz

Harmonogram kursu TG.07 (Grupa I)  – Pobierz

Harmonogram kursu TG.07 (Grupa II)  – Pobierz

 

Dziennik elektroniczny

baner-zaloguj-sie

Poznaj GastronomikPolecamy

Archiwum Wydarzeń

Nasi Sprzymierzeńcy

Skip to content