Strona logowania: https://kurs.zsgs.olsztyn.pl

Kontakt z administratorem serwisu kurs@chmura.zsgs.olsztyn.pl

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. NAUKA JEST BEZPŁATNA.

2. ORGANIZACJA KURSU

 

  • Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 osobowej.

  • KKZ trwają od września do czerwca.

  • Program oraz wymiar godzin kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu zawarte są w regulaminie KKZ.

 

3. OFERTA KSZTAŁCENIA

 

Nazwa kursu

Termin

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych (CUKIERNIK) zobacz wrzesień 2021 – czerwiec 2022
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań (KUCHARZ) zobacz wrzesień 2021 – czerwiec 2022

 

4. TERMINY REKRUTACJI

 

 

 

5. DOKUMENTY DO REKRUTACJI

 

 

6. DOKUMENTY KKZ

aktualizacja 12.01.2022r.

Harmonogram zajęć – CUKIERNIK

Plan nauczania – CUKIERNIK

Harmonogram zajęć – KUCHARZ

Plan nauczania – KUCHARZ

Jak do nas trafić

 

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content