Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Strona logowania: http://kurs.zsgs.olsztyn.pl

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. NAUKA JEST BEZPŁATNA.

2. ORGANIZACJA KURSU

 

  • Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.

  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 osobowej.

  • KKZ trwają od września do czerwca.

  • Program oraz wymiar godzin kursu kwalifikacyjnego jest zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodzie.

  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu zawarte są w regulaminie KKZ.

 

3. OFERTA KSZTAŁCENIA

 

Nazwa kursu

Termin

T6. Sporządzanie potraw i napojów zobacz wrzesień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
T4. Produkcja wyrobów cukierniczych zobacz wrzesień 2017 r. – czerwiec 2018 r.

 

4. TERMINY REKRUTACJI

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1 Składanie wniosków wraz z załącznikami 1-30 czerwca 2017 r 24-25 lipca 2017 r
 2 Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną 3 lipca 2017 r 26 lipca 2017 r
 3 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 lipca 2017 r godz.10:00 9 sierpnia 2017 r godz.10:00
4 Przyjmowanie oświadczeń woli przyjęcia 18-19 lipca 2017 r 10-11 sierpnia 2017 r
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2017 r godz.10:00 16 sierpnia 2017 r godz.10:00

 

5. DOKUMENTY DO REKRUTACJI

 

  • Kwestionariusz słuchacza pobierz
  • Podanie o przyjęcie na kurs pobierz
  • Załącznik nr 1 – tabela z kryteriami dodatkowymi pobierz

 

6. DOKUMENTY KKZ

 

Regulamin rekrutacji KKZ Pobierz

Plan nauczania T4 Pobierz

Harmonogram kursu T4  Pobierz

Plan nauczania T6 (Grupa I) Pobierz

Plan nauczania T6 (Grupa II) Pobierz

Harmonogram kursu T6 (Grupa I) Pobierz

Harmonogram kursu T6 (Grupa II) Pobierz

Dziennik Elektroniczny

baner-zaloguj-sie      

Erasmus+

 

Archiwum Wydarzeń

Poznaj Gastronomik

Polecamy

Nasi Sprzymierzeńcy