Szkoła Promująca Zdrowie

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie
– SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

Nasza szkoła od wielu lat działa według zasad pracy Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. 19 grudnia 2013 r. na Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, otrzymaliśmy akt przynależności do Warmińsko – Mazurskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Warunkiem przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie było spełnienie przez szkołę niezbędnych kryteriów oraz przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej działalność prozdrowotną na terenie szkoły wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

spz1

Założenia Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła
Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje , nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć. Jest elementem środowiska lokalnego. Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do przyszłej pracy zawodowej, jak również do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
Umożliwia aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie
Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być
w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Priorytety na rok szkolny 2013/2014

Podniesienie aktywności fizycznej i zdrowe odżywianie w społeczeństwie zagrożonym otyłością.

Rok Szkolny 2015-2016:

29 września 2015 roku w sali sesyjnej Ratusza Staromiejskiego w Elblągu odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. W uroczystości wzięła udział również nasza szkoła, którą reprezentowała Dyrektor Szkoły Małgorzata Świech-Twarowska,  kierownik szkolenia praktycznego Wioletta Rutkowska oraz p. Adam Więk. Podczas konferencji prezentowano dorobek szkół i placówek z województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji programów prozdrowotnych oraz wręczono certyfikaty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”. Certyfikat taki otrzymała nasza szkoła, a przekazany on został na ręce p. Dyrektor. Od tej chwili ZSG-S w Olsztynie oficjalnie należy do elitarnego grona „Szkół Promujących Zdrowie”.

Uzyskany certyfikat to wielki zaszczyt dla naszej szkoły, ale również wielkie zobowiązanie do dalszego wypełniania idei przyświecającej promocji zdrowia. Uzyskany sukces jest wynikiem ciężkiej codziennej pracy uczniów i nauczycieli, którym serdecznie dziękujemy i jednocześnie prosimy o więcej.

W trakcie konferencji uczestnicy mogli wysłuchać bardzo interesujących wykładów:

– „Aktywność ruchowa na receptę od lekarza i psychologa” – p. E. Piskorz-Jary;
– „Cukrzyca, choroby metaboliczne i niedobory witaminy D3 w chorobach nowotworowych”- p. B. Falkowska-Gilska;
– „Szkoła Promująca Zdrowie” – p. V. Todorovska-Sokołowska .

Zdrowie to jedność ciała i ducha. Organizatorzy konferencji zadbali więc o strawę dla obu „płaszczyzn” naszego człowieczeństwa. Prezentacja potraw przygotowana przez szkoły i placówki uczestniczące w konferencji była imponująca. Bezglutenowe wypieki sporządzone przez uczniów i nauczycieli z naszej szkoły spotkały się z dużym uznaniem i akceptacją uczestników. O odpowiednią atmosferę konsumpcji bardzo skutecznie zadbali uczniowie z naszej szkoły: Michał Zając oraz Jessica Stecka z klasy 2Tl. Uczta duchowa tej konferencji była iście królewska. Występy artystyczne społeczności SOSW nr 2 w Elblągu oraz chóralne brzmienie głosów organizatorów, zaproszonych gości, dyrektorów szkół i placówek oraz uczniów stworzyły niepowtarzalną atmosferę wspólnoty i radości. Niech ta radość będzie dla nas wszystkich siłą do dalszej działalności na rzecz zdrowia nas samych i otaczającego nas świata.

Nasze działania:

1. W ramach działań mających  na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej:
– zapoznano rodziców z zestawem ćwiczeń dla osób pracujących w gastronomii znajdujących się na stronie internetowej szkoły (zebranie z rodzicami – 18.11.2013 r.),
– przygotowano degustację ,,Zdrowych wypieków” (zebranie z rodzicami – 18.11.2013 r.), – przeprowadzono cykl  warsztatów ,,Działanie lecznicze ziół przyprawowych”( 24. 04.2014 r. i 1.05. 2014 r.),
– przygotowano degustację ,,Potraw z mleka i jego przetworów” (zebranie z rodzicami 19.05.2014 r.).

2. W ramach działań mających na celu zwiększenie profilaktyki wśród społeczności szkolnej:
– prowadzono edukację zdrowotną poszczególnych uczniów,
– przeprowadzono pomiar stopnia odżywienia wśród młodzieży szkolnej za pomocą
metody BMI w klasach drugich:

 

spz4

Ilość osób z nieprawidłowym BMI u badanej grupy uczniów (obecne klasy drugie) zmniejszyła się o 3,18% w stosunku do ubiegłego roku. Odnotowano kilka indywidualnych przypadków, gdzie na skutek współpracy ucznia z pielęgniarką szkolną znacznie zmniejszyła się otyłość uczniów,
– uczestniczono w realizacji programów edukacyjnych oraz programów profilaktycznych:

a. profilaktyka wad postawy – klasy I i IV,
b. ,,Zdrowe bicie serca” – profilaktyka chorób układu krążenia – klasy I i IV,
c. programy sezonowe: HIV-AIDS – klasy II,
d. profilaktyka antynikotynowa,
e. profilaktyka chorób wektorowych (borelioza),
– udzielano nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym konsultacji w zakresie medycznych aspektów edukacji zdrowotnej (53 % ankietowanych nauczycieli skorzystało z fachowych porad pielęgniarki),
– realizowano programy i projekty dotyczące działań profilaktycznych i prozdrowotnych zgodnie z planem pracy Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
– przystąpiono do projektu ,,Tydzień chleba i zdrowego stylu życia w szkole” organizowanego przez Fundację Dobre Życie, w ramach którego przeprowadzono szkolny konkurs ,,Moja wiedza o chlebie”, warsztaty kulinarne z pieczeniem bułeczek z dziećmi z przedszkola ,,Bajkowy Dom” oraz wykonano gazetkę okolicznościową,
– we współpracy z wychowawcami przeprowadzono lekcje wychowawcze wykorzystując  prezentację na temat ,,Czy wiesz co jesz?”
– przystąpiono do obchodów ,,Światowego Dnia Zdrowia” ( 7 kwietnia 2014 r.) ; przygotowano gazetkę okolicznościową na temat chorób wektorowych, uczniowie  i pracownicy szkoły wysłuchali audycji radiowej na temat boreliozy; uczniowie klasy 2 Ts uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej chorób wektorowych, którą w Planecie 11 prowadziła Grażyna Dziubani- pracownik Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Olsztynie,
– w bibliotece szkolnej zorganizowano kącik tematyczny „Dbam o zdrowie”, w którym zamieszczano informacje dotyczące zdrowego stylu życia,
– wzięto udział w szkoleniu ,,Psychologiczne i społeczne mechanizmy uzależnień oraz szkodliwość leków OTC” prowadzonego przez p. Marcina Milkowskiego,
– opracowano dekalog zdrowego stylu życia:

 

spz5

3. W ramach działań mających na celu zwiększenie zainteresowania uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych aktywnością fizyczną:
– prowadzono monitoring osób niećwiczących na zajęciach wychowania fizycznego (zaobserwowano wzrost uczestnictwa uczniów na lekcjach wychowania fizycznego o 6,58% w stosunku do roku 2012, zmniejszyła się również liczba zwolnień lekarskich z 6,9% na 4,47%),
– przygotowano dla wychowawców listy uczniów niećwiczących z powodu braku stroju,
– organizowano i prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe według planu pracy Komisji Wychowania Fizycznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa,
– przygotowano gazetki okolicznościowe o następującej tematyce prozdrowotnej:

Ćwicz swój mózg – wrzesień/październik,
Zdrowy styl życia – październik,
Jazda konna – październik/ listopad,
Sporty zimowe – grudzień /styczeń,
Jak się odżywiać w okresie jesienno-zimowym? – styczeń,
Zdrowotne właściwości oleju kokosowego – luty/marzec ,
Zdrowie na talerzu – marzec,
Korzyści płynące z aktywności fizycznej – kwiecień,
Sportowe wakacje w Olsztynie – czerwiec ,

– opracowano scenariusz godziny z wychowawcą na temat Czy aktywny wypoczynek, sport i rekreacja mają korzystny wpływ na organizm człowieka?,
– zorganizowano ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa dla nauczycieli,
– zorganizowano ćwiczenia wzmacniające mięśnie kręgosłupa dla pracowników niepedagogicznych– 04.02.2014 r.,
– przeprowadzono warsztaty Skutki życia w bezruchu- pogadanka  i ćwiczenia ruchowe 4.06.2014 r.

4. W ramach działań promujących zdrowy styl życia wśród społeczności lokalnej:
– promowano zdrowe odżywianie poprzez warsztaty kulinarne w Przedszkolu ,,Bajkowy Dom” w Olsztynie. Przeprowadzono następujące warsztaty kulinarne z dziećmi: pieczenie bułeczek, muffinek marchewkowych, pierników, sporządzanie zdrowych kanapek z wykorzystaniem wiosennych warzyw oraz bankietówek z musami owocowymi. Dzieci również kilkakrotnie odwiedziły naszą szkołę w celu zapoznania się ze sposobem sporządzania zdrowych dań.

 

spz6

– włączano się w programy zewnętrzne związane z promocją zdrowia – 18.09.2013 r. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu Szkolne Smaki – Szkoły Dobrego Żywienia prowadzone przez p Grzegorza Łapanowskiego – Prezesa Fundacji Szkoła na Widelcu. Warsztaty adresowane były głównie do pracowników kuchni i firm cateringowych zaopatrujących stołówki szkolne. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy 2 Tlm wraz
z nauczycielami J. Urbanek i W. Rutkowską,
– zorganizowano zajęcia na temat zdrowego żywienia z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie – październik 2013 r.,
– włączano się w programy zewnętrzne związane z promocją zdrowia (we współpracy z Telewizyjną Agencją Producencką TAP1  nagrano odcinek Naszego Zdrowia, który został wyemitowany na antenie TVP REGIONALNEJ (TVP Olsztyn) w lutym 2014 r.),
– zorganizowano zajęcia w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie na temat zdrowego odżywiania – 04.06.2014 r.,
– przeprowadzono warsztaty ,,Działanie lecznicze ziół przyprawowych” – 1.05.2014 r.

Oprócz wymienionych działań ocenie poddano klimat społeczny szkoły. Wyniki wyglądają  następująco:

 

spz7

Wszystkie podejmowane działania były systematycznie monitorowane. Dokonano również ewaluacji podjętych działań, która polegała na analizie i ocenie stopnia wykonanych zadań. Autoewaluacja pozwoliła na wyłonienie problemów i zadań priorytetowych, które zostaną uwzględnione w naszych działaniach w przyszłości.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj Gastronomik



Skip to content