Zawody Globalnie – przyszłościowa praca w świecie globalizacji

Dodano: 07-01-2016

    Nauczyciel Danuta Komar wraz uczniami klasy trzeciej w zawodzie technik technologii żywności bierze udział w projekcie  Zawody Globalnie – Przyszłościowa praca w świecie globalizacji. W projekcie współpracuje dziewięciu partnerów z pięciu krajów (Austria, Belgia, Niemcy, Węgry, Polska). Partnerstwo to zbliża publiczne instytucje edukacyjne z pozarządowymi. Jednym z głównych celów projektu jest wspieranie wdrożenia Edukacji Globalnej w system edukacji narodowej. Coraz szybsza globalizacja wymusza na pracownikach konieczność posiadania szeroko pojętej wiedzy na temat złożonych, globalnych powiązań, a w szczególności tych dotyczących własnej branży. Koordynatorem  projektu jest BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH. Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content