Projekt „Profesjonalny Nauczyciel Zawodu”

Dodano: 28-02-2013

Od 26.01.2013 r. do 07.02.2013 r. nauczycielki Jolanta Urbanek i Wioletta Rutkowska uczestniczyły w projekcie „Profesjonalny Nauczyciel Zawodu” zorganizowanym przez Grupę Kapitałową „Business Consulting Group”. W ramach projektu odbyły się 10-dniowe praktyki zawodowe z zakresu obsługi konsumenta w gastronomii w czterogwiazdkowym hotelu Tumski w Płocku. Podsumowaniem projektu była diagnoza końcowa składająca się z testu teoretycznego oraz zadania praktycznego przeprowadzona przez ekspertów kluczowych p. Renatę Gut i p. Grzegorza Górnika. Projekt zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności podczas udziału w projekcie.

Od 12 do 24 stycznia 2013r. nauczyciele naszej szkoły Małgorzata Pachucka i Włodzimierz Bekiesza, uczestniczyli w projekcie współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej – „Profesjonalny Nauczyciel Zawodu” skierowanym do nauczycieli uczących przedmiotu obsługa konsumenta.
Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizację wiedzy i umiejętności praktycznych nauczycieli. W ramach projektu nasi nauczyciele odbyli 10-dniowy staż w Hotelu Royal w Modlinie z zakresu obsługi gości w gastronomii, gdzie brali czynny udział w przygotowaniu przyjęć okolicznościowych oraz obsługiwali gości na sali konsumenckiej.

Projekt zakończył się rozdaniem certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę i umiejętności.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content