Projekt „Multimedialny nauczyciel”

Dodano: 01-05-2014

  „Multimedialny nauczyciel” – 11 nauczycieli przedmiotów zawodowych od lutego do maja 2014r wzięło udział w szkoleniu w ramach projektu „Kompetencje w edukacji zawodowej” organizowanym przez Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych. Projekt był realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, realizowany na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Celem projektu było wzmocnienie wśród uczestników kompetencji w zakresie wykorzystywania narzędzi multimedialnych w procesie edukacyjnym.
Podczas  60 godzin zajęć grupowych i 4,5 godz.coachingu nauczyciele poznawali zastosowanie technik multimedialnych w uczeniu się i nauczaniu.

Projekty Unijne

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content