Projekt „Jestem specjalistą”

Dodano: 31-10-2014

W naszej szkole firma TRISKELION Spółka z o.o. realizuje projekt pn. „Jestem specjalistą” na podstawie umowy podpisanej z Województwem Warmińsko-Mazurskim, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet:  IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do 271 uczniów nasze szkoły. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży  poprzez udział w innowacyjnych zajęciach z zakresu gastronomi, uwzględniających specyfikę branżową i wykorzystujących nowe formy nauczania .
Uczniowie  biorą udział w warsztatach kulinarnych:

  • z kuchni molekularnej
  • carvingu
  • baristyki

Warsztaty są realizowane w weekendy.
W ramach projektu przewidziano dla uczestników doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzone w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych.
Czas realizacji projektu zaplanowany jest na okres od 1 września 2013 roku do 31 października 2014 roku.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content