Projekt Doskonelenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu

Dodano: 16-11-2012

16 listopada 2012 r. nauczyciele naszej szkoły Monika Gołębiewska oraz Mirosław Szymański zakończyli udział w Projekcie Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia realizowane były w trzech etapach:

– dwudniowa diagnoza wstępna IN, która odbyła się w Pomorskiej Akademii Kulinarnej w
Gdańsku pod okiem Mistrzów ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich,
– dziesięciodniowe praktyki w Piekarni Cukierni Marek Szabelski w Pieckach,
– dwudniowa diagnoza końcowa OUT, czyli test teoretyczny i praktyczny pod okiem
eksperta merytorycznego Krzysztofa Szulborskiego.

9 lipca 2012 r. nauczycielki naszej szkoły Małgorzata Sekuła oraz Marlena Mańczak zakończyły udział w Projekcie Doskonalenie „Chlebem Powszednim” Nauczyciela Zawodu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia realizowane były w trzech etapach:
Dwudniowa diagnoza wstępna IN, rozpoznająca potrzeby uczestników projektu w zakresie wiedzy piekarsko-cukierniczej, która odbyła się w Pomorskiej Akademii Kulinarnej w Gdańsku pod okiem Mistrzów ze Stowarzyszenia Kucharzy Polskich,

Dziesięciodniowe praktyki, dające możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności dotyczących aktualnie stosowanych technologii, sprzętu, organizacji w rzeczywistych warunkach pracy przedsiębiorstwa piekarsko – cukierniczego, które odbyły się w Piekarni Cukierni Marek Szabelski w Pieckach,

Dwudniowa diagnoza końcowa OUT, czyli test teoretyczny i praktyczny z zakresu zdobytej wiedzy i umiejętności piekarsko – cukierniczej pod okiem eksperta merytorycznego Krzysztofa Szulborskiego,. Ostatniego dnia diagnozy odbyły się warsztaty z zakresu równości szans, w tym równości płci przeprowadzone przez trenerkę Gender Mainstreaming.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z diagnozy końcowej OUT tutaj:

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content