Projekt „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna”

Dodano: 01-08-2014

W ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli z Miasta Olsztyna” odbyły się szkolenia na temat: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Projekt był realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem projektu było zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów w zakresie technik nauczania i uczenia się oraz metod motywowania do nauki. W szkoleniach uczestniczyło 18 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Projekt był realizowany od marca do sierpnia 2014 r. Zapoznanie  z różnorodnymi nowoczesnymi metodami i technikami nauczania oraz wdrożenie ich do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli zwiększyło zaangażowanie uczniów oraz  efektywność i elastyczność w realizacji wszystkich celów edukacyjnych.

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content