Działanie 9.2 Projekt: „Model kształcenia branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji, kwalifikacji i kompetencji formalnych”

Dodano: 01-03-2010

  Działanie 9.2 Model kształcenia branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji, kwalifikacji i kompetencji formalnych

 

Cel ogólny

Wprowadzienie do końca 2014r. nowego modelu kształcenia w szkolach gastronomiczno-hotelarskich objętych programem „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013” połączonego z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych w oparciu o modułowe systemy nauczania, które pozwalają na nabywanie dostosowanych do oczekiwań rynku kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Cele szczegółowe

-pozyskanie do końca marca 2010r. celowo dobranych na podstawie określonych kryteriów (podstaw programowych) modułów kształcenia zawodowego  i odpowiadających im jednostek modułowych wyznaczających treść zajęć edukacyjnych, dla zawodu: kucharz, kelner, piekarz, cukiernik i technik hotelarswa w oparciu o najlepsze europejskie doświadczenia i potrzeby regionalnego rynku,
-przyjęcie przez MEN (do końca marca 2010r.) „eksperymentu pedagogicznego” do realizacji,
-opracowanie do końca lipca 2010r. standartów wymagań dla uznawania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla ww. zawodów powiązanego z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,  klasyfikacją zawodów i specjalnosci dla rynku pracy, standartami kwalifikacji zawodowych, podstawami programowymi kształcenia w zawodzie, standardem wymagań egzaminacyjnych,
-opracowanie do końca lipca 2010r. zbioru materiałów do nauczania i uczenia się stanowiących obudowę dydaktyczną programu kształcenia i odnoszących się do jednostek modułowych,
-pozyskanie narzędzi weryfikujących założenia wdrażanego eksperymentu celem sprawowania opieki nad przebiegem eksperymentu i dokonania jego oceny,
-uzyskanie pozytywnej opinii jednostki naukowej na temat przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego,
-podniesienie jakości i poziomu kształcenia w powiązaniu ze wzrostem wiedzy na temat kształcenia ustawicznego w branży gastronomoczno-hotelarskiej,

Projektodawcą jest:
Samorząd Województwa Warmisko-Mazurskiego / Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego / Biuro Jakości i Znaków Regionalnych

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content