Działania 9.4 – Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty

Dodano: 30-01-2009

Projekt o dofinansowanie szkoleń nauczycieli ZSG-S w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kapitał

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych w marcu 2008r. rozpoczęła pisanie projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach oraz w ramach Działania 9.4 – Wysoko kwalifikowane kadry systemu oświaty. Koszt całkowity projektu to 141 048 zł, dofinansowanie z EFS to kwota 119 890,80 zł.
Nasz projekt nosi tytuł: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w Zespole Szkół Gastronomiczno- Spożywczych w Olsztynie”.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli naszej szkoły, poprzez przeszkolenie grupy 24 nauczycieli przedm. zawodowych, co spowoduje podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i silniejsze powiązaniu edukacji z potrzebami gospodarki w naszym województwie.

Szkolenia w ramach projektu to:

– weekendowy kurs kulinarny (24 godz.)
– kurs barmański (30 godz.)
– wakacyjne praktyki zawodowe (40 godz.)
– kurs cateringowy (20 godz.)
– kurs baristy (8 godz.)

Podsumowaniem projektu będzie konferencja dla wszystkich uczestników szkoleń i zaproszonych gości. Podczas konferencji odbędzie się pokaz multimedialny, zostaną wykorzystane nasze praktyczne umiejętności sporządzania potraw i napojów i ich degustacja.
Projekt będzie realizowany od stycznia 2009r. do czerwca 2010r.

Osoby, które pracowały przy pisaniu projektu: M. Pachucka, M. Marciniec, J. Urbanek, I. Hawrysz, A. Glodek, A. Chodorowska, M. Bańkowska oraz E. Michalec, która została wybrana przez zespół na koordynatora projektu.

Zrealizowane zadania:

1. Kurs Cateringowy.

W dniach 2-4 października odbył się 20-godzinny kurs cateringowy. Wzięło w nim udział 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Szkolenie poprowadzili trenerzy z firmy Coaching Group z Poznania. Celem kursu było opanowanie wiadomości z zakresu organizacji cateringu – od negocjacji  z klientem do rozliczenia imprezy. Uczestnicy zapoznali  się z najnowszymi trendami w aranżacji sal i  stołów bankietowych oraz podawania potraw. Poznali  techniki rozmów z klientami. Kurs był prowadzony metodami aktywizującymi. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zajęć certyfikat.


2.Wakacyjne praktyki zawodowe

Grupa 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych w okresie wakacji odbywała 5 dniowe praktyki zawodowe w hotelach Grupy „Anders” w Starych Jabłonkach i w Rynie.
Celem praktyki było poznanie pracy zakładu gastronomicznego w rzeczywistych warunkach. Nauczyciele pracowali na poszczególnych stanowiskach pracy wyznaczonych przez kierownika gastronomii i szefa kuchni. Na zakończenie stażu każdy otrzymał certyfikat.

3. Kurs Barmański

    29 maja rozpoczął się, trwający 3 dni, kurs barmański I-go stopnia dla 20 nauczycieli naszej szkoły. Zajęcia obejmowały część teoretyczną i część praktyczną. Podczas zajęć teoretycznych nauczyciele poznali zarys technologii oraz towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, podział i charakterystykę napojów mieszanych, wyposażenie i organizację baru. W części praktycznej kursanci samodzielnie wykonywali różne drinki pod okiem prowadzącego p. D. Kosiorka. Każdy drink musiał być odpowiednio udekorowany oraz zaprezentowany. Na zakończenie odbył się egzamin teoretyczny i praktyczny. Wszyscy uczestnicy go zdali i otrzymali certyfikat Barmana I Stopnia wydany przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów.

4. Kurs kulinarny

W dniach 15 – 18.05.2009 grupa dziesięciu nauczycieli naszej szkoły przebywała na szkoleniu kulinarnym w The Culinary Instittute in Cracow. Kurs „Nowe trendy kulinarne w Polsce i na świecie” prowadzili mistrzowie kulinarni M. Widomski i R. Targosz. Tematyka szkolenia obejmowała nowości kulinarne, nowe techniki wykonania oraz zastosowanie nowoczesnych urządzeń kuchennych do sporządzania potraw. Podczas ćwiczeń nauczyciele nie tylko uczyli się sporządzania potraw ale także ich dekorowania i komponowania dań na talerzu. Wykonane potrawy były wykwintne i wszystkim smakowały wybornie.

5. Kurs kulinarny

    W dniach 22-25 maja 2010r. kolejna dziesięcioosobowa grupa  nauczycieli przedmiotów zawodowych odbywała szkolenie  w The Culinary Institute in Cracow. Kurs prowadził mistrz kulinarny Marek Widomski. Zagadnienia omawiane na kursie były podobne jak w przypadku pierwszej grupy nauczycieli. Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów .

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content