Projekt „Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej”

Dodano: 01-03-2009

Projekt ,,Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej ’’

  Nauczyciele przedmiotów zawodowych: Anna Chodorowska, Małgorzata Marciniec, Jolanta Urbanek biorą udział w projekcie „Efektywny nauczyciel sztuki kulinarnej”.    Projekt  realizowany jest  przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, „Kurt Scheller Academy” oraz Centrum Badań Społecznych UWM w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 42 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 29 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2009r. do 31.05.2010r. i jest całkowicie bezpłatny.

W pierwszym etapie szkolenia nauczyciele  zakwalifikowani  do udziału w projekcie przeprowadzili  lekcję praktyczną, rejestrowaną techniką wideo oraz przeszli dwudniowy  test teoretyczny i praktyczny w Akademii Kurta Schellera w Warszawie . Na podstawie obserwacji międzynarodowy zespół szefów kuchni opracował dla każdego z nauczycieli indywidualny 11-dniowy staż w renomowanych kuchniach restauracyjnych i hotelowych.  Nauczyciele z naszej szkoły staż odbywali w dniach 18-28.08.2009 r. w restauracji „Moonsfera” w Warszawie. Restauracja zlokalizowana jest na dachu budynku Centrum Olimpijskiego, będącego przykładem nowoczesnej i unikalnej architektury. Jednym z głównych przesłań lokalu jest prezentacja kuchni z całego świata. Opiekunami naszymi podczas stażu byli państwo Grażyna i Jarosław Uścińscy.

Po odbyciu stażu, na zakończenie szkolenia, każdy nauczyciel musi zdać egzamin teoretyczny i  praktyczny u mistrza Kutra Schellera oraz zaprezentować 45 minutową lekcję pokazową. Eksperci, po analizie przeprowadzonych przez nauczycieli lekcji i prezentacji zarejestrowanych techniką wideo, przygotują trzy niezależne programy dopasowane do potrzeb profesjonalnych  i dydaktycznych, mocnych i słabych stron danego nauczyciela.

Po ukończeniu programu  nauczyciel uzyska certyfikat Efektywnego Nauczyciela Sztuki Kulinarnej, poświadczający jakość prowadzonego przez niego kształcenia z zakresu sztuki kulinarnej.


W związku z kolejnym etapem realizacji projektu „Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej”, prowadzonego w partnerstwie przez  Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, Kurt Scheller Academy sp. z o.o. i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, zapraszamy do zapoznania się z artykułem-relacją ze zjazdu diagnozującego wiedzę i umiejętności nauczycieli ZSG-S nabytych podczas staży w renomowanych restauracjach i hotelach w Polsce.

Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Akademii Kurta Schellera w dniach 21-22 stycznia 2010r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Relacja:
Pobierz

Linki z prezentacji:
Jolanta Urbanek: < Link >
Małgorzata Marciniec: < Link >
Anna Chodorowska:  < Link >


W lutym i marcu 2011 odbyły się Diagnozy początkowe wiedzy i umiejętności Nauczycieli biorących udział w projekcie „Efektywny
Nauczyciel Sztuki Kulinarnej – wdrożenie modelu”. Podczas tego pierwszego etapu Eksperci dydaktyczny i kulinarny zweryfikowali wiedzę
teoretyczną i praktyczną Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu kucharz i pokrewnych.

Relacja z diagnozyOstatnim etapem realizacji Projektu „Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej – wdrożenie modelu” była Diagnoza końcowa wiedzy i umiejętności nauczycieli/-ek. Jednym z testów weryfikujących przyrost wiedzy uczestników/-czek było zaprezentowanie przygotowania wylosowanej potrawy. Pan Włodzimierz Bekiesza i panie Anna Deptuła, Iwona Hawrysz i Katarzyna Tunkiewicz bez żadnych problemów poradzili sobie z wykonaniem zadania. Bez wątpienia nie należało ono do najłatwiejszych, tym bardziej, że czas przeznaczony na prezentację był ograniczony, a wszystko czujnym okiem oceniał Ekspert kulinarny Mirosław Rynduch.

Głosowanie i wyniki

Dziennik elektroniczny

Nowy Dziennik


Stary Dziennik

Dziennik

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Poznaj GastronomikSkip to content